Am avut nevoie recent să extrag într-un mod automat din paginile de căutare Google date despre fiecare rezultat în parte, în mare am gândit ca fiecare pagină a unei căutări are 10 rezultate, fiecare rezultat fiind privit ca o entitate independentă care pentru mine a avut decât 3 elemente care trebuiau preluate și anume: titlu, adresă(URL) și descrierea scurtă, cea de [255]+['\0'] de caractere. Ma rog după ce am făcut extragerile respective le-am formatat într-un fișier SQL care îmi trebuia pentru un script vechi care l am adaptat pentru un scop insignifiant, însă era cea mai rapidă cale pentru ce aveam eu de făcut. Ideea ar fi că e adaptabil pentru alte căutări și extrageri, s-ar putea totuși sa aveți probleme cu Google și sa identifice ca sunt cereri inițiate de de un robot și sa ceara introducerea unui cod capcha. Eu am reușit să trec peste această problemă reglând timpul de acces dintre cereri. În orice caz pun mai jos codul cu toate ca e cam indescifrabil plus că l-am alcătuit din alt script care l-am dat cuiva demult pentru spam care avea cu totul alt scop, în fine să nu zică lumea ca nu refolosim cod fie el chiar și de autoit. Cod preluare din Google Search: [code] #include <IE.au3> #include <Array.au3> Dim $Av_nume[1] Dim $Av_email[1] Dim $Ar_domains[1] $admin = 1 $file = FileOpen("test.sql", 1+128 ) ;$head = '"First","Middle","Last","Nickname","Email","Category","Distribution Lists","Messenger ID","Home","Work","Pager","Fax","Mobile","Other","Yahoo! Phone","Primary","Alternate Email 1","Alternate Email 2","Personal Website","Business Website","Title","Company","Work Address","Work City","Work State","Work ZIP","Work Country","Home Address","Home City","Home State","Home ZIP","Home Country","Birthday","Anniversary","Custom 1","Custom 2","Custom 3","Custom 4","Comments","Messenger ID1","Messenger ID2","Messenger ID3","Messenger ID4","Messenger ID5","Messenger ID6","Messenger ID7","Messenger ID8","Messenger ID9","Skype ID","IRC ID","ICQ ID","Google ID","MSN ID","AIM ID","QQ ID"'&@CRLF ;FileWrite($file,$head) ;Stat's Numbers $st_rating = 5 $st_votes_cast = Random(3,28,1) ;== Dim $Q[5] $Q[1] = 'https://www.google.com/search?q=-site:www.avocatnet.ro%20-inurl:anunturi%20-inurl:forum%20-inurl:linkedin%20-inurl:bestjobs.ro%20-inurl:ejobs.ro%20-inurl:locuridemunca%20-inurl:locuriledemunca%20-inurl:pdf%20-inurl:balaur%20intitle:%22servicii%20ssm%22&start=' $Q[2] = 'https://www.google.com/search?q=-site:www.avocatnet.ro%20-inurl:anunturi%20-inurl:forum%20-inurl:linkedin%20-inurl:bestjobs.ro%20-inurl:ejobs.ro%20-inurl:locuridemunca%20-inurl:locuriledemunca%20-inurl:pdf%20-inurl:balaur%20intitle:%22cursuri%20ssm%22&start=' $Q[3] = 'https://www.google.com/search?q=-site:www.avocatnet.ro%20-inurl:anunturi%20-inurl:forum%20-inurl:linkedin%20-inurl:bestjobs.ro%20-inurl:ejobs.ro%20-inurl:locuridemunca%20-inurl:locuriledemunca%20-inurl:pdf%20-inurl:balaur%20intitle:%22echipamente%20protectia%20muncii%22&start=' $Q[4] = 'https://www.google.com/search?q=-site:www.avocatnet.ro%20-inurl:anunturi%20-inurl:forum%20-inurl:linkedin%20-inurl:bestjobs.ro%20-inurl:ejobs.ro%20-inurl:locuridemunca%20-inurl:locuriledemunca%20-inurl:pdf%20-inurl:balaur%20intitle:%22protectia%20muncii%22&start=' $QueryTest1 = 'https://www.google.com/search?q=-site:www.avocatnet.ro%20-inurl:anunturi%20-inurl:forum%20-inurl:linkedin%20-inurl:bestjobs.ro%20-inurl:ejobs.ro%20-inurl:locuridemunca%20-inurl:locuriledemunca%20-inurl:pdf%20-inurl:balaur%20intitle:%22servicii%20ssm%22|intitle:%22cursuri%20ssm%22|intitle:%22echipamente%20protectia%20muncii%22&start=' $QueryTest2Vechi = 'http://www.google.ro/webhp?hl=ro&tab=ww#hl=ro&q=-site:www.avocatnet.ro+-inurl:forum+-inurl:linkedin+-inurl:bestjobs.ro+-inurl:ejobs.ro+-inurl:locuridemunca+-inurl:locuriledemunca+-inurl:pdf+-inurl:balaur+intitle:%22servicii+ssm%22&start=' For $Qcur = 1 to 4 Step + 1 $QueryTest = $Q[$Qcur] For $p = 0 To 10 $oIE = _IECreate ($QueryTest&Number($p*10), 0, 1, 1,1) Sleep(5000) $sHTML = _IEDocReadHTML ($oIE) ;[.\n]*<SPAN class=delay></SPAN></DIV> </DIV> <SPAN class=delay></SPAN></DIV> </DIV> ;$patern_div = '<DIV\s+class="tbl_av([^`]*?)((<span class="delay">\s+</span>)+|(</TABLE> )+</DIV> </DIV> ' $pattern_li = ' <li class="g">([^`]*?)</span></div> </div> </div> ' $patern_div = '<DIV\s+class="tbl_av([^`]*?) <DIV class="c nodisp">([^`]*?)</DIV> </DIV> ' $patern_div2 = '<DIV\s+class="tbl_av([^`]*?) <TD></TD> </TR> </TBODY> </TABLE> </DIV> </DIV> ' $arr = StringRegExp($sHTML,$pattern_li,4) ;$arrz = StringRegExp($sHTML,$patern_div2,4) ;FileWrite($file,$sHTML) ;MsgBox(0,0,UBound()); dim $parr[UBound($arr)] For $i=0 To UBound($arr) -1 $arr2 = $arr[$i] For $j = 0 To UBound($arr2) - 1 $parr[$i] = $arr2[0] ;FileWrite($file, $arr2[0]&@CRLF&@CRLF&@CRLF ) ExitLoop; Next Next For $i=0 To UBound($parr) -1 $titlu = StringRegExp($parr[$i],' <h3 class="r">([^`]*?)</h3> ',2) $titlu = StringRegExpReplace($titlu[1],"<a([^`]*?)>","") $titlu = StringRegExpReplace($titlu,'<em>',"") $titlu = StringRegExpReplace($titlu,'</em>',"") $titlu = StringRegExpReplace($titlu,'</a>',"") $adresa = StringRegExp($parr[$i],' <h3 class="r">([^`]*?)</h3> ',2) $adresa = StringRegExpReplace($adresa[1],'([^`]*?)href="',"") $adresa = StringRegExpReplace($adresa,'"([^`]*?)a>',"") $domain = StringLeft ( $adresa, StringInStr($adresa,"/",0,3)) $descriere = StringRegExp($parr[$i],'<span class="st"([^`]*?)</span></div> ',2) $descriere = StringRegExpReplace($descriere[1],'<span class="f"',"") $descriere = StringRegExpReplace($descriere,'</span>',"") $descriere = StringRegExpReplace($descriere,'<b>...</b>',"") $descriere = StringRegExpReplace($descriere,'<em>',"") $descriere = StringRegExpReplace($descriere,'</em>',"") $descriere = StringRegExpReplace($descriere,'>',"") $descriere = StringRegExpReplace($descriere,' ',"") ;For $i=1 To UBound($Ar_domains)-1 Step +1 ;ConsoleWrite($adresa&" "&$Ar_domains[$i]&@CRLF) ;MsgBox(0,0,"plm") ;If Not(StringInStr($adresa,$Ar_domains[$i]) = 0) then ;ContinueLoop(2) ;EndIf ;Next _ArrayAdd($Ar_domains,$domain) $xstr="" $xstr&=@CRLF&@CRLF $xstr&="INSERT INTO `ats_sites` (`username`, `password`, `url`, `short_url`, `title`, `description`, `category`, `banner_url`, `email`, `join_date`, `active`, `openid`, `user_ip`) VALUES"&@CRLF $xstr&="('admin"&$admin&"',"&@CRLF $xstr&="'c08ac56ae1145566f2ce54cbbea35fa3',"&@CRLF $xstr&="'"&$adresa&"',"&@CRLF $xstr&="'"&$adresa&"',"&@CRLF $xstr&="'"&$titlu&"',"&@CRLF $xstr&="'"&$descriere&"',"&@CRLF $xstr&="'SSM',"&@CRLF $xstr&="'http://box1.ro.lt/hwww/eval/db-class/images/button.png',"&@CRLF $xstr&="'andrei@flashsoft.ro',"&@CRLF $xstr&="'2013-09-03', 1, 0, "&@CRLF $xstr&="'10.0.1.1');"&@CRLF FileWrite($file,$xstr) $xstr="" $xstr&=@CRLF&@CRLF $xstr&="INSERT INTO `ats_stats` (`username`, `rank_cache`, `rank_cache_time`, `old_rank`, `days_inactive`, `total_rating`," $xstr&="`num_ratings`, `unq_pv_overall`, `tot_pv_overall`, `unq_in_overall`, `tot_in_overall`, `unq_out_overall`," $xstr&="`tot_out_overall`, `unq_pv_0_daily`, `unq_pv_1_daily`, `unq_pv_2_daily`, `unq_pv_3_daily`, `unq_pv_4_daily`, " $xstr&="`unq_pv_5_daily`, `unq_pv_6_daily`, `unq_pv_7_daily`, `unq_pv_8_daily`, `unq_pv_9_daily`, `unq_pv_max_daily`, " $xstr&="`tot_pv_0_daily`, `tot_pv_1_daily`, `tot_pv_2_daily`, `tot_pv_3_daily`, `tot_pv_4_daily`, `tot_pv_5_daily`, `tot_pv_6_daily`," $xstr&="`tot_pv_7_daily`, `tot_pv_8_daily`, `tot_pv_9_daily`, `tot_pv_max_daily`, `unq_in_0_daily`, `unq_in_1_daily`, `unq_in_2_daily`, " $xstr&="`unq_in_3_daily`, `unq_in_4_daily`, `unq_in_5_daily`, `unq_in_6_daily`, `unq_in_7_daily`, `unq_in_8_daily`, `unq_in_9_daily`, " $xstr&="`unq_in_max_daily`, `tot_in_0_daily`, `tot_in_1_daily`, `tot_in_2_daily`, `tot_in_3_daily`, `tot_in_4_daily`, `tot_in_5_daily`," $xstr&="`tot_in_6_daily`, `tot_in_7_daily`, `tot_in_8_daily`, `tot_in_9_daily`, `tot_in_max_daily`, `unq_out_0_daily`, `unq_out_1_daily`," $xstr&="`unq_out_2_daily`, `unq_out_3_daily`, `unq_out_4_daily`, `unq_out_5_daily`, `unq_out_6_daily`, `unq_out_7_daily`, `unq_out_8_daily`," $xstr&="`unq_out_9_daily`, `unq_out_max_daily`, `tot_out_0_daily`, `tot_out_1_daily`, `tot_out_2_daily`, `tot_out_3_daily`, `tot_out_4_daily`," $xstr&="`tot_out_5_daily`, `tot_out_6_daily`, `tot_out_7_daily`, `tot_out_8_daily`, `tot_out_9_daily`, `tot_out_max_daily`, `unq_pv_0_weekly`," $xstr&="`unq_pv_1_weekly`, `unq_pv_2_weekly`, `unq_pv_3_weekly`, `unq_pv_4_weekly`, `unq_pv_5_weekly`, `unq_pv_6_weekly`, `unq_pv_7_weekly`," $xstr&="`unq_pv_8_weekly`, `unq_pv_9_weekly`, `unq_pv_max_weekly`, `tot_pv_0_weekly`, `tot_pv_1_weekly`, `tot_pv_2_weekly`, `tot_pv_3_weekly`," $xstr&="`tot_pv_4_weekly`, `tot_pv_5_weekly`, `tot_pv_6_weekly`, `tot_pv_7_weekly`, `tot_pv_8_weekly`, `tot_pv_9_weekly`, `tot_pv_max_weekly`, " $xstr&="`unq_in_0_weekly`, `unq_in_1_weekly`, `unq_in_2_weekly`, `unq_in_3_weekly`, `unq_in_4_weekly`, `unq_in_5_weekly`, `unq_in_6_weekly`," $xstr&="`unq_in_7_weekly`, `unq_in_8_weekly`, `unq_in_9_weekly`, `unq_in_max_weekly`, `tot_in_0_weekly`, `tot_in_1_weekly`, `tot_in_2_weekly`, " $xstr&="`tot_in_3_weekly`, `tot_in_4_weekly`, `tot_in_5_weekly`, `tot_in_6_weekly`, `tot_in_7_weekly`, `tot_in_8_weekly`, `tot_in_9_weekly`," $xstr&="`tot_in_max_weekly`, `unq_out_0_weekly`, `unq_out_1_weekly`, `unq_out_2_weekly`, `unq_out_3_weekly`, `unq_out_4_weekly`, `unq_out_5_weekly`," $xstr&="`unq_out_6_weekly`, `unq_out_7_weekly`, `unq_out_8_weekly`, `unq_out_9_weekly`, `unq_out_max_weekly`, `tot_out_0_weekly`, `tot_out_1_weekly`," $xstr&="`tot_out_2_weekly`, `tot_out_3_weekly`, `tot_out_4_weekly`, `tot_out_5_weekly`, `tot_out_6_weekly`, `tot_out_7_weekly`, `tot_out_8_weekly`," $xstr&="`tot_out_9_weekly`, `tot_out_max_weekly`, `unq_pv_0_monthly`, `unq_pv_1_monthly`, `unq_pv_2_monthly`, `unq_pv_3_monthly`, " $xstr&="`unq_pv_4_monthly`, `unq_pv_5_monthly`, `unq_pv_6_monthly`, `unq_pv_7_monthly`, `unq_pv_8_monthly`, `unq_pv_9_monthly`, " $xstr&="`unq_pv_max_monthly`, `tot_pv_0_monthly`, `tot_pv_1_monthly`, `tot_pv_2_monthly`, `tot_pv_3_monthly`, `tot_pv_4_monthly`," $xstr&="`tot_pv_5_monthly`, `tot_pv_6_monthly`, `tot_pv_7_monthly`, `tot_pv_8_monthly`, `tot_pv_9_monthly`, `tot_pv_max_monthly`, " $xstr&="`unq_in_0_monthly`, `unq_in_1_monthly`, `unq_in_2_monthly`, `unq_in_3_monthly`, `unq_in_4_monthly`, `unq_in_5_monthly`," $xstr&="`unq_in_6_monthly`, `unq_in_7_monthly`, `unq_in_8_monthly`, `unq_in_9_monthly`, `unq_in_max_monthly`, `tot_in_0_monthly`," $xstr&="`tot_in_1_monthly`, `tot_in_2_monthly`, `tot_in_3_monthly`, `tot_in_4_monthly`, `tot_in_5_monthly`, `tot_in_6_monthly`," $xstr&="`tot_in_7_monthly`, `tot_in_8_monthly`, `tot_in_9_monthly`, `tot_in_max_monthly`, `unq_out_0_monthly`, `unq_out_1_monthly`," $xstr&="`unq_out_2_monthly`, `unq_out_3_monthly`, `unq_out_4_monthly`, `unq_out_5_monthly`, `unq_out_6_monthly`, `unq_out_7_monthly`," $xstr&="`unq_out_8_monthly`, `unq_out_9_monthly`, `unq_out_max_monthly`, `tot_out_0_monthly`, `tot_out_1_monthly`, `tot_out_2_monthly`," $xstr&="`tot_out_3_monthly`, `tot_out_4_monthly`, `tot_out_5_monthly`, `tot_out_6_monthly`, `tot_out_7_monthly`, `tot_out_8_monthly`," $xstr&="`tot_out_9_monthly`, `tot_out_max_monthly`) VALUES" $xstr&=@CRLF&@CRLF $xstr&=""&"('admin"&$admin&"', 1, 0, 0, 0, "&$st_rating&"," $xstr&=""&$st_votes_cast&", "&Random(30,100,1)&", "&Random(100,130,1)&", "&Random(30,50,1)&", "&Random(100,130,1)&", "&Random(40,70,1)&", "&Random(130,160,1)&", " ; Num rating , Pv-ov $xstr&=""&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&"," $xstr&=""&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&"," $xstr&=""&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&"," $xstr&=""&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&"," $xstr&=""&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&"," $xstr&=""&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&"," $xstr&=""&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&"," $xstr&=""&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&"," $xstr&=""&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&"," $xstr&=""&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&"," $xstr&=""&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&"," $xstr&=""&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&"," $xstr&=""&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&"," $xstr&=""&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&"," $xstr&=""&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&", "&Random(0,66,1)&");" FileWrite($file,$xstr) $admin = $admin +1 ;if StringRegExp($parr[$i]," <TD>ADRESA EMAIL:",0) Then ;$nume = StringRegExp($parr[$i],"<EM>vezi</EM></A></DIV> ([^`]*?) <DIV class=clear></DIV> </DIV> ",2) ;$nume = StringRegExpReplace($nume[1],"\n","") ;$nume = stringReplace($nume,@lf,"") ;$nume = stringReplace($nume,@CR,"") ;$nume = stringReplace($nume,@CRLF,"") #cs If($nume[0] > 2) Then For $ps = 0 To $nume[0] $nume[2] = $nume[2]+$nume[2+$ps] Next EndIf #ce ;_ArrayAdd($Av_nume,$nume) ;$email = StringRegExp($parr[$i]," <TD>ADRESA EMAIL: <STRONG><A([^`]*?)</A>",2) ;$email = StringRegExpReplace($email[1],"href([^`]*?)>","") ;$email = stringReplace($email," ","") ;_ArrayAdd($Av_email,$email) ;local $xstr ='"'&$nume&'","","'&$nume&'","","'&$email&'","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""'&@CRLF ;FileWrite($file,$xstr) ;EndIf Next _IEQuit ($oIE) ConsoleWrite($admin&@CRLF) Next ;_ArrayDisplay($Av_nume) ;_ArrayDisplay($Av_email) Next ; Kill First Loop FileClose($file) MsgBox(0,0,"done") #cs For $i=0 To UBound($arrz) -1 If ($i >= (UBound($arrz) -3) ) Then $arr3 = $arrz[$i] For $j = 0 To UBound($arr2) - 1 MsgBox(0,0, $arr3[0]&@CRLF&@CRLF&@CRLF ) ExitLoop; Next EndIf Next #ce #cs ;(?s)<SPAN class=delay></SPAN></DIV> </DIV> $patern_div = '.*' _ArrayDisplay($arr); $file = FileOpen("test.html", 1) ; Check if file opened for writing OK If $file = -1 Then MsgBox(0, "Error", "Unable to open file.") Exit EndIf FileWrite($file, $sHTML) FileClose($file) #ce ; $pagina = "http://www.baroul-bucuresti.ro/index.php?w=definitivi&p=1" ; InetGet($pagina, @ScriptDir & "\html.html") [/code]